Skolebyggene er stengt for ordinær undervisning

Sosialpedagogisk rådgiver (SOS)

Har du problemer med at du mistrives, er skoletrøtt, har personlige problemer eller at du sliter tungt med ett eller flere fag kan du, i samarbeid med din mentor, komme i kontakt med skolens sosialrådgivere Kari, Marianne, Rune eller Mona.  Du finner dem i 2. etasje i administrasjonsbygget.

Sosialpedagogisk rådgiver skal hjelpe deg med å finne deg til rette i videregående opplæring.  Dette gjelder både om du har faglige vansker og om du har sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din.

SOS-rådgiveren skal også vurdere om du trenger videre oppfølging og hjelp, og eventuelt formidle kontakt med andre aktuelle instanser.

Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste skal blant annet samarbeide med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Oppfølgingstjenesten (OT), skolehelsetjenesten og barnevernstjenesten.

MERK:  Rådgiverne har i likhet med det øvrige personalet taushetsplikt.

Klikk for stort bilde Kari Lie
52 86 56 04
E-post

Klikk for stort bilde Marianne R. Larsen
52 86 56 15
E-post

Klikk for stort bilde Rune N. Jensen
52 86 56 03
E-post

Rådgiverne har oppslag om kontortider på dørene sine og på elevinfo på It's Learning.  

Til toppen