Sosialpedagogisk rådgiver (SOS)

Har du problemer med at du mistrives, er skoletrøtt, har personlige problemer eller at du sliter tungt med ett eller flere fag kan du, i samarbeid med din kontaktlærer, komme i kontakt med skolens sosialrådgivere Kari, Marianne, Rune eller Mona.  Du finner dem i 2. etasje i administrasjonsbygget.

Sosialpedagogisk rådgiver skal hjelpe deg med å finne deg til rette i videregående opplæring.  Dette gjelder både om du har faglige vansker og om du har sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din.

SOS-rådgiveren skal også vurdere om du trenger videre oppfølging og hjelp, og eventuelt formidle kontakt med andre aktuelle instanser.

Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste skal blant annet samarbeide med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Oppfølgingstjenesten (OT), skolehelsetjenesten og barnevernstjenesten.

MERK:  Rådgiverne har i likhet med det øvrige personalet taushetsplikt.

Kari Lie
52 86 56 04
E-post

Marianne R. Larsen
52 86 56 15
E-post

Rune N. Jensen
52 86 56 03
E-post

Mona Eritsland
52 86 56 46
E-post

 

Rådgiverne har oppslag om kontortider på dørene sine og på elevinfo på Teams

Til toppen