Sosialpedagogisk rådgiver (SOS)

Har du problemer med at du mistrives, er skoletrøtt, har personlige problemer eller at du sliter tungt med ett eller flere fag kan du, i samarbeid med din kontaktlærer, komme i kontakt med skolens sosialrådgivere Malin, Marianne, Mats eller Mona.  Du finner dem i 2. etasje i administrasjonsbygget.

Sosialpedagogisk rådgiver skal hjelpe deg med å finne deg til rette i videregående opplæring.  Dette gjelder både om du har faglige vansker og om du har sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din.

SOS-rådgiveren skal også vurdere om du trenger videre oppfølging og hjelp, og eventuelt formidle kontakt med andre aktuelle instanser.

Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste skal blant annet samarbeide med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Oppfølgingstjenesten (OT), skolehelsetjenesten og barnevernstjenesten.

MERK:  Rådgiverne har i likhet med det øvrige personalet taushetsplikt.

 

Marianne Reine Larsen - Klikk for stort bilde

Marianne R. Larsen
52 86 56 15
900 70 024
E-post

 

Rådgiver Mona Eritsland - Klikk for stort bilde

Mona Eritsland
932 68 546
52 86 56 46
E-post

Malin Cecilie Eide Bersaas
52 86 56 04
992 70 975
E-post

Mats T. Holvand
52 86 56 03
404 81 419
E-post

Rådgiverne har oppslag om kontortider på dørene sine og på elevinfo på Teams

Til toppen