Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten gir deg råd og veiledning om det som har med helse å gjøre. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser.

Helsesykepleier har følgende trefftider på skolen:
   

Mandag 10.00 – 15.30

Tirsdag 08.00 – 13.00

Onsdag 10.00 – 15.30

Torsdag 08.00 – 15.30

Fredag 08.00 – 14.00

Drop-in eller etter avtale.

Ta kontakt med Tove Valen på tlf. 52 86 56 23, mobil: 954 58 996 eller på E-post

HUSK INGEN SPØRSMÅL ER DUMME, OG ALLE RÅD ER GRATIS.

 

 

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post.

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for Ungdom i Haugesund. Dette er et gratis tilbud for ungdom mellom 13-19 år.

Åpningstidene er:

Mandag og torsdag kl.15-17

Guttedag: onsdag kl.14-16

4.etasje på Markedet

  • Time hos helsesøster regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10%.
  • Tilbudet er gratis.
  • Helsesøster har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten.

Du kan for eksempel snakke med oss om

  • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner
  • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager
  • søvnvansker, ernæring
  • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter
  • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker
  • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt
  • rusmidler, røyk/snus

Vi tar graviditetstester, klamydiatester og kan skrive ut resept på eksempelvis p-piller og p-stav.

Lenker