Haugaland vgs

Velkommen til samtaler med kontaktlærer

I slutten av november innkaller kontaktlærerne foresatte og elever til samtaler på skolen.

Målet med samtalen er at foresatte skal få tilbakemelding om hvordan eleven arbeider i fagene, kompetansen eleven har opparbeidet og hvordan eleven kan utvikle seg videre i fagene. Det er også viktig å avklare hvordan skole og foresatte kan samarbeide for å legge til rette for læring og utvikling for eleven.

Kontaktlærer har fått tilbakemeldinger fra alle faglærerne og vil formidle disse videre til foresatte og elev i møtet.

Kontaktlærer vil innkalle alle foresatte til en samtale. Dersom tidspunktet ikke passer, ber vi om at dere finner et nytt tidspunkt. Dersom noen ønsker å gjennomføre samtalen som et Teams møte, vil kontaktlærer legge til rette for det.

Velkommen til gode og veldig viktige samtaler!

Informasjon angående kompenserende tiltak etter streiken.

Under streiken blant lærerne i perioden 22.august - 28.september mistet mange av klassene på skolen undervisning. Nå er vi godt i gang med undervisningen og har begynt å tenke på om det er noe ekstra vi kan tilby for å kompensere for tapt undervisning i skolestarten.

Les mer

 

Aktuelt

  • Elevundersøkelsen gjennomføres mellom uke 47 og uke 50
    Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes...
  • Slutten på årets PC-ordningen
    Som elev på Haugaland videregående skole må du ha tilgang til din egen bærbare datamaskin. Rogaland Fylkeskommune tilbyr støtte til kjøp av maskin gjennom PC-ordningen. Siste sjanse til å kjøpe maskin på PC-ordningen er 30. november 2022.
  • Fraværsgrensen gjelder fra august 2022
    Etter sommerferien gjeninnfører regjeringen de vanlige fraværsreglene i videregående skole. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner. Alt helserelatert...
Til toppen