Haugaland vgs

GULT NIVÅ – alle klassene tilbake på skolen.  

Fra mandag 19.april går skolene på Haugalandet over på gult nivå i smittevernveilederen.

Gult nivå innebærer at alle klassene skal være på skolen. Smitteverntiltakene skal bidra til at vi har et begrenset antall kontakter. Skolen vil ha mange smitteverntiltak og summen av disse, er det som gir best smittevern. Mer detaljert informasjon om smitteverntiltakene på skolen, vil elevene finne på elevinfoen på teams og lærer vil også gjennomgå disse med klassene på mandag.

Vi minner også om at det aller viktigste tiltaket er at ingen kommer på skolen dersom de er syke eller har sykdomssymptomer.

Vi ser fram til å få alle elevene tilbake på skolen og håper at vi nå kan få en fin avslutning på skoleåret!

Hjemmeskole, smittede elever og oppfølging fra skolen

Ifølge lokal koronaforskrift for kommunene på Haugalandet ble de videregående skolene fysisk stengt i perioden 12.-26.mars. Her kommer litt informasjon om hjemmeundervisning og hva skolen gjør når vi får beskjed om elever som er smittet. 

Les mer...

 

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Gå til temaside om koronaviruset

Aktuelt

Til toppen