Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en hjelpetjeneste for elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring.

Dersom du opplever problemer knyttet til opplæring i videregående skole eller i lærebedrift kan du ta kontakt med oss. Det kan være vansker som har oppstått på skolen eller i bedriften, eller på andre områder i livet. Vi har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Hos oss arbeider pedagoger og psykologer.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående skoler i Nord-Rogaland har kontor i 

Haraldsgt. 177,
5525 Haugesund.
Tlf. 51 92 17 40. 

PPT samarbeider med skolen når elever søker på spesielle vilkår, eller trenger spesiell hjelp. Elever og foresatte kan selv ta kontakt med PPT dersom de ønsker.

Les mer om Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og ta kontakt