Aktuelt

Ny hjemmeside er klar

Torsdag 12. desember fikk Haugaland vgs nye hjemmesider. Nå har alle videregående skoler i Rogaland samme uttrykk.

Her vil du finne nyttig informasjon om skolen og programområdene vi tilbyr. Du ville også finne kontaktinfo til skolens ledelse på hjemmesiden.

  

Det er du som må velge, men vi hjelper deg på veien. Nå er tiden inne for å søke skoleplass. Husk å søke innen 1. mars

Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv. I desember starter en ny folkeopplysningskampanje hvor målet er å forebygge selvmord. Rogaland fylkeskommune er med i kampanjen som minner oss om at det å spørre om selvmordstanker kan redde liv. Og at det er hjelp å få.

Etter 30. november kan du som går i Vg1 ikke lenger benytte PC-ordningen. Du kan ikke kjøpe på ordningen neste år.

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole-og læringsmiljø.

De videregående skolene i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge. Det betyr skjerpede krav til hygiene og avstand.

 Russetida er allerede i gang, og ungdommene skal ta en rekke valg som kan være både utfordrende og vanskelige.  

 Skolen er fortsatt på gult nivånår det gjelder smittevern og vi går inn i en høst der smittevernsituasjonen kan bli ustabil og lite forutsigbar. Vi må nok regne med å måtte håndtere gult nivå på smittevern hele og store deler av året.

Tirsdag 1.september inviteres foresatte til elever på Vg1 til informasjonsmøter. Pga Covid-19 vil dere bli samlet klassevis sammen med kontaktlærer og noe av informasjonen fra rektor og avdelingsleder vil bli gitt via video.

Det vil bli gitt informasjon om skolen, utdanningsprogrammet, fraværsregler og klassemiljø mm. Det vil også bli mulighet for å stille spørsmål.

Vi har satt en begrensning på en foresatt per elev for å kunne overholde 1meter avstand.

Velkommen!

 Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS blir tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart.

 Koronapandemien er dessverre ikke over og det er fremdeles svært viktig å holde fokus på smitteverntiltak.

Helsedirektoratet publiserte 02.07.20 oppdatert nasjonal veileder for smittevern i kollektivtransport

Til toppen