Aktuelt

Ny hjemmeside er klar

Torsdag 12. desember fikk Haugaland vgs nye hjemmesider. Nå har alle videregående skoler i Rogaland samme uttrykk.

Her vil du finne nyttig informasjon om skolen og programområdene vi tilbyr. Du ville også finne kontaktinfo til skolens ledelse på hjemmesiden.

Torsdag 28. april er det NRK dugnaden Hele Rogaland rydder.
2KDA er opptatt av klima og miljø og ønsker et nærområde fritt for søppel i gatene. Mottoet til ryddedugnaden er Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Det har 2KDA vist i dag. De har ryddet aktivt i 2 timer og plukket drøyt 35 kg søppel. Mesteparten av søppelet bestod av plast og papir, men de fant også hjulkapsler, noen leker og litt trevirke. Takk for god innsats

 Onsdag 27. april var det aktivitetsdag på skolen. Her kan du se noen bilder fra en svært vellykket aktivitetsdag som elever og lærere deltok på.

 Denne uka ble skolens nye verksted for programområdene KDA og FBIE høytidelig åpnet. Verkstedene gir rom for avdelingens behov for å jobbe med et utvalg av materialer og på den måten bidra til at elevene får utviklet sin kompetanse i å utforske og skape. Veldig kjekt å kunne både kappe, sage, male og spraye i eget hus:) 

I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Rogaland blant elever på videregående skole. 

Undersøkelsen skal gjennomføres her på Haugaland vgs uke 11. Målet med undersøkelsen er å få en oversikt over hvordan du som ungdom har det under oppveksten i dag, hensikten er å bruke kunnskapen i kommunene til å gjøre oppvekstsituasjonene bedre.

Rogaland fylkeskommune invitere til et digitalt informasjonsmøte

18. januar 2022 kl.1800-1930

Møtet vil bli strømmet og ledet av fylkesopplæringssjef Eiliv Janssen Fougner. Lenken til møtet finnes lengre nede i saken og på Rogfk.no.

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole-og læringsmiljø.

Fra og med 4.november 2021 gjeninnføres unntaksreglene for fraværsføringen som gjaldt før 11.oktober 2021.

Etter 30. november kan du som går i Vg1 ikke lenger benytte PC-ordningen. Du kan ikke kjøpe på ordningen neste år.

Onsdag 6. oktober inviterer Haugalandet vgs, Åwesome Events og Adil Khan elever til foredrag med tematikk innenfor psykisk helse.

Mange foreldre har spørsmål om den økende smitten og konsekvensene for barn og unge. FHI har nylig oppsummert kunnskapen de har om barn og smitte, og vi anbefaler å lese informasjonen i denne lenken;

Les mer om smitte blant barn og unge på udir.no

Til toppen