Velkommen som elev!

Vi gleder oss til å ta imot deg som elev hos oss og lover at vi som jobber på Haugaland vgs skal gjøre vårt beste for å gi deg “verdens beste” skoletilbud og læring for livet. 

Praktisk informasjon i forbindelse med skolestarten: 

Første skoledag er mandag 17. august og vil bli brukt til gjennomføring av "trekantsamtaler". Dine foresatte skal også være med på samtalen. Dersom din(e) foresatt(e) er forhindret fra å møte MÅ du møte alene.

Du vil bli innkalt via SMS til trekantsamtalen. Merk deg klokkeslett og rom! Vi har en stor skole og nedenfor kan du se et kart over skolen slik at det er lettere å finne fram. Etter at du har hatt trekantsamtalen skal du hente bøker i biblioteket. Ta med skolesekk til å ha bøkene i.

Kart over skolen (PDF, 243 kB)

Trekantsamtalen er en ca 20 minutters samtale mellom deg, din(e) foresatt(e) og din kontaktlærer. Her er noe av det som er tema for trekantsamtalen: 

  • Kort informasjon om programområde/fagene
  • Informasjon om deg og din motivasjon og forventninger til skoleåret
  • Dine sterke sider/ressurser, og evt. behov for støtte og hjelp.
  • Rammer for godt arbeid og læringsmiljø
  • Fraværsoppfølging og 10% fraværsgrense
  • Foreldresamarbeid
  • Hva skolen kan forvente av deg og hva du kan forvente av skolen

Dersom det er spesielle ting dere synes er viktig at skolen bør vite om, ta det gjerne opp i samtalen. (Faglige vansker, sykdom o.l.)

 

Smitteverntiltak. Skolestarten i år er spesiell mtp situasjonen rundt korona og skolen har iverksatt smitteverntiltak, som er svært viktig at følges. Du kan lese mer om hvilke smitteverntiltak skolen har iverksatt her:

Skolens smitteverntiltak i forbindelse med skolestart 2020 (PDF, 75 kB)

Smittevernveileder for elever i Rogaland fylkeskommune

 

Tirsdag 18. august 2020 møter du i samme klasserommet hvor du hadde trekantsamtalen dagen før.  Der vil du møte din kontaktlærer og resten av klassen.

 

Inndeling i klasser. Skolen har delt elevene i klasser på forhånd. Det er mange hensyn å ta i en slik inndeling og vi håper på forståelse for at en ikke nødvendigvis kan få bytte klasse. Vi ber om at en starter opp i den klassen en er satt opp i, og tar kontakt med sin avdelingsleder etter ett par uker dersom det viser seg å være vanskelig å gå in den klassen en er plassert i. 

 

Elev-PC.  Det er forventet at du møter med en bærbar PC/mac allerede 2. skoledag.  Du skal ha fått en SMS fra Rogaland fylkeskommunen med brukernavn til skolens nettverk når du takket ja til skoleplass.  Hvis du ikke finner meldingen eller har slettet den, ta kontakt med skolens IT-brukerhjelp i biblioteket.

 

Litt om skolen

Klikk for stort bildeHaugaland vgs er distriktets største videregående skole med ca 850 elever. Alle elevene i yrkesfaglige utdanningsprogram går i klasser med 15 elever, mens Kunst, design og arkitektur og Påbygg har 30 elever i klassene. Du vil få en kontaktlærer som du og dine foresatte vil ha et møte med allerede første skoledag, og vi vil legge opp til bli-kjent aktiviteter i starten på skoleåret. Vi har stort fokus på å skape et trygt skole- og læringsmiljø for å sikre at alle elevene våre trives og lykkes med utdanningen. 

Skolens mål er at elevene utvikler seg til framtidens samfunns- og arbeidsliv, gjennom fokus på både faglig og sosial læring. Vi hjelper elevene til å utvikle seg til inkluderende, modige og selvstendige mennesker, bla. gjennom skolens MOT-program.  

Som elev i videregående skole har du stor frihet til å velge selv, men også et stort ansvar for din egen utdanning. Vi ønsker elever som er aktive i læringsprosessene, som kan jobbe godt på egenhånd, og sammen med andre. Dere vil få stor mulighet til å påvirke deres egen skolehverdag og skolens lærere og ledere vil lytte til deres innspill. 

Vi anbefaler alle til å gjøre seg kjent med skolen gjennom skolens hjemmeside: www.haugaland.vgs.no 

 

Klikk for stort bilde  

Til toppen