Velkommen som elev!

Vi gleder oss til å ta imot deg som elev hos oss og lover at vi som jobber på Haugaland vgs skal gjøre vårt beste for å gi deg “verdens beste” skoletilbud og læring for livet.

Praktisk informasjon i forbindelse med skolestart 2023: 

Første skoledag er onsdag 16. august 2023 og vil bli brukt til gjennomføring av "trekantsamtaler" for VG1 og VG2. Dine foresatte skal også være med på samtalen (dersom du er under 18 år). Hvis din(e) foresatt(e) er forhindret fra å møte MÅ du møte alene.

I løpet av uke 32 vil du bli innkalt via SMS til trekantsamtalen.  Merk deg klokkeslett og rom!  Hvis du ikke har mottat SMSen innen mandag 14. august - ta kontakt med skolen.

Vi har en stor skole og nedenfor kan du se et kart over skolen slik at det er lettere å finne fram. Det vil også være verter i gangene som kan hjelpe deg å finne fram til klasserommene. Etter at du har hatt trekantsamtalen, skal du hente bøker i biblioteket og bli tatt bilde av. Dette bildet blir bl.a. brukt som skolebevis.  Ta med skolesekk til å ha bøkene i.

Kart over skolen (PDF, 235 kB)

Trekantsamtalen er en ca 20 minutters samtale mellom deg, din(e) foresatt(e) og din kontaktlærer. Her er noe av det som er tema for trekantsamtalen: 

  • Kort informasjon om programområde/fagene
  • Informasjon om deg og dine forventninger til skoleåret
  • Dine sterke sider/ressurser, og evt. behov for støtte og hjelp
  • Rammer for godt arbeid og læringsmiljø
  • Fraværsoppfølging og 10% fraværsgrense
  • Foreldresamarbeid
  • Hva skolen kan forvente av deg og hva du kan forvente av skolen

Dersom det er spesielle ting dere synes er viktig at skolen bør vite om, ta det gjerne opp i samtalen. (Faglige vansker, sykdom o.l.)

Torsdag 17. august 2023 møter du på kroppsøvingshallen (Vardafjellhallen) etter følgende plan:

kl.08.05 - VG1
kl.09:00 - VG2

Arbeidstrening, Påbygg, VG3 Kunst, design og arktitektur og VG3 Interiør møter på skolen kl.08:15 onsdag 16. august. Arbeidstrenging møter på avdelingen, mens de andre møter på klasserommet oppgitt i SMSen.

 

Samtykke og kontaktinformasjon

For å følge opp eleven på en god måte, faglig og sosialt, trenger vi å innhente noe opplysninger fra elev og foresatt(e).  Vi trenger også samtykke til elektronisk varsling, fotografering etc., så derfor vil vi be dere fylle ut et skjema sammen med foresatte (hvis du er under 18 år) ved skolestart. 

Etter oppstartsamtalen går du til biblioteket for å hente bøkene og ta elevbilde. Dette bildet blir bl.a. brukt som skolebevis.

 

Retningslinjer for samtykke

I en skolehverdag handler så å si alt om behandling av personopplysninger av elevene.  Mange tenker at personopplysninger er sensitive opplysninger om en person. Dette er imidlertid ikke riktig – personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til en identifiserbar person, (se GDPR artikkel 4. nr. 1).

De siste årene har regelverket for personvern blitt strengere, og det er viktig at skolen har systemer på plass for å overholde reglene.  Fint om du kan lese gjennom retningslinjene før du møter til trekantsamtalen.

Behandling av personopplysninger

 

Inndeling i klasser

Skolen har delt elevene i klasser på forhånd. Det er mange hensyn å ta i en slik inndeling og vi håper på forståelse for at en ikke nødvendigvis kan få bytte klasse. Vi ber om at en starter opp i den klassen en er satt opp i, og tar kontakt med sin avdelingsleder etter et par uker dersom det viser seg å være vanskelig å gå in den klassen en er plassert i. 

 

Lånekassen

Alle elever kan søke om støtte fra lånekassen, men det er kriterier for å få lån/stipend ifra lånekassen.  Alle vil ha rett på «Utstyrsstipend», størrelsen på dette variere noe ut fra hvilket utdanningsprogram en er elev (fra kr.1118 – 4603 pr/år).  

Elever som har skoleplass kan søke om støtte fra https://www.lanekassen.no/.  Elever som ikke har kommet inn på førsteinntaket må vente med å søke til 1. august, og helst til de er sikre på hvilken skole de skal gå på.  Da slepper de å søke på nytt dersom de ombestemmer seg.  Hvis en elev sender inn flere søknader, kan saksbehandlingstida bli noe lengre.   

 

Elev-PC. 

Det er forventet at elevene møter med en bærbar PC/mac allerede 2. skoledag.  Elevene (VG1) skal ha fått en SMS fra Rogaland fylkeskommunen med brukernavn til skolens nettverk når de takket ja til skoleplass.  Hvis eleven ikke finner meldingen eller har slettet den, ta kontakt med skolens IT-brukerhjelp i biblioteket.

 

Makkerskap

Skolestart kan være avgjørende for elevenes videre læringsmiljø. Viktige relasjoner dannes, men noen elever faller også utenfor.  Haugaland vgs bruker makkerskap som et praktisk verktøy i det psykososiale arbeidet ved skolestart.  Dette programmet legger grunnlaget for et godt klassemiljø. 

Les mer om makkerskap her. (PDF, 2 MB)

 

Skoleadministrativt system: Visma InSchool (VIS)

Eleven vil finne timeplan og annen informasjon knyttet til undervisning i VIS.  Informasjon om klasser og undervisningsgrupper vil være tilgjengelig i VIS 16. august.  Elever vil kun se menypunktene Personalia og Kommunikasjon hvis de logger seg på VIS før 16. august.  Pålogging for elever er skolens VIS-url og med FeideID. 

VIS har egen tilgang for foresatte. Pålogging for foresatte/kontaktpersoner er skolens VIS-url og ID-porten.   Informasjon gjøres tilgjengelig 16. august 2023.

 

Litt om skolen

Haugaland vgs er distriktets største videregående skole med ca 850 elever. Alle elevene i yrkesfaglige utdanningsprogram går i klasser med 15 elever, mens Kunst, design og arkitektur og Påbygg har 30 elever i klassene. Du vil få en kontaktlærer som du og dine foresatte vil ha et møte med allerede første skoledag, og vi vil legge opp til bli-kjent aktiviteter i starten på skoleåret. Vi har stort fokus på å skape et trygt skole- og læringsmiljø for å sikre at alle elevene våre trives og lykkes med utdanningen.

Skolens mål er at elevene utvikler seg til framtidens samfunns- og arbeidsliv, gjennom fokus på både faglig og sosial læring. Vi hjelper elevene til å utvikle seg til inkluderende, modige og selvstendige mennesker, bla. gjennom skolens MOT-program.  

Som elev i videregående skole har du stor frihet til å velge selv, men også et stort ansvar for din egen utdanning. Vi ønsker elever som er aktive i læringsprosessene, som kan jobbe godt på egenhånd, og sammen med andre. Dere vil få stor mulighet til å påvirke deres egen skolehverdag og skolens lærere og ledere vil lytte til deres innspill. 

Vi anbefaler alle til å gjøre seg kjent med skolen gjennom skolens hjemmeside: www.haugaland.vgs.no