Velkommen som elev!

Vi gleder oss til å ta imot deg som elev hos oss og lover at vi som jobber på Haugaland vgs skal gjøre vårt beste for å gi deg “verdens beste” skoletilbud og læring for livet.

Praktisk informasjon i forbindelse med skolestart 2021: 

Første skoledag er mandag 16. august 2021 og vil bli brukt til gjennomføring av "trekantsamtaler" for VG1 og VG2. Dine foresatte skal også være med på samtalen (dersom du er under 18 år). Hvis din(e) foresatt(e) er forhindret fra å møte MÅ du møte alene.

Du vil bli innkalt via SMS til trekantsamtalen. Du vil motta SMS-en i starten av uke 32. Merk deg klokkeslett og rom!
Vi har en stor skole og nedenfor kan du se et kart over skolen slik at det er lettere å finne fram. Det vil også være verter i gangene som kan hjelpe deg å finne fram til klasserommene. Etter at du har hatt trekantsamtalen, skal du hente bøker i biblioteket og bli tatt bilde av. Dette bildet blir bl.a. brukt som skolebevis.  Ta med skolesekk til å ha bøkene i.

Kart over skolen (PDF, 245 kB)

Trekantsamtalen er en ca 20 minutters samtale mellom deg, din(e) foresatt(e) og din kontaktlærer. Her er noe av det som er tema for trekantsamtalen: 

  • Kort informasjon om programområde/fagene
  • Informasjon om deg og dine forventninger til skoleåret
  • Dine sterke sider/ressurser, og evt. behov for støtte og hjelp
  • Rammer for godt arbeid og læringsmiljø
  • Fraværsoppfølging og 10% fraværsgrense
  • Foreldresamarbeid
  • Hva skolen kan forvente av deg og hva du kan forvente av skolen

Dersom det er spesielle ting dere synes er viktig at skolen bør vite om, ta det gjerne opp i samtalen. (Faglige vansker, sykdom o.l.)

Tirsdag 17. august 2021 møter du klasserommet hvor du hadde trekantsamtalen dagen før. (den du fikk på SMS).  Der vil du møte kontaktlæreren og resten av klassen din.

MERK: De elevene som skal begynne på TIF møter på Vardafjellhalen.

kl.08.15 - VG1
kl.09:00 - VG2

Arbeidstrening, Påbygg, VG3 Kunst, design og arktitektur og VG3 Interiør møter på skolen kl.08:15 mandag 16. august. Arbeidstrenging møter på avdelingen, mens de andre møter på klasserommet oppgitt i SMSen.

 

Samtykke og kontaktinformasjon

For å følge opp eleven på en god måte, faglig og sosialt, trenger vi å innhente opplysninger fra elev og foresatt(e).
Vi trenger også samtykke til elektronisk varsling, fotografering etc., så derfor ber vi dere fylle ut denne "undersøkelsen" sammen med foresatte (hvis du er under 18 år). Dette er å anse som en forhåndsutfylling, så selve godkjenningen og signeringen skjer under oppstartsamtalen.

Registrering av kontakinformasjon og samtykkeerklæring

Etter oppstartsamtalen går du til studiesenteret for å hente bøkene og ta elevbilde. Dette bildet blir bl.a. brukt som skolebevis.

 

Retningslinjer for samtykke

I en skolehverdag handler så å si alt om behandling av personopplysninger av elevene.  Mange tenker at personopplysninger er sensitive opplysninger om en person. Dette er imidlertid ikke riktig – personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til en identifiserbar person, (se GDPR artikkel 4. nr. 1).

De siste årene har regelverket for personvern blitt strengere, og det er viktig at skolen har systemer på plass for å overholde reglene.  Fint om du kan lese gjennom retningslinjene før du møter til trekantsamtalen.

Behandling av personopplysninger

 

Korona - Smittevernhensyn. 

Skolen er nå på grønt nivå i hht smittevernveilederen. 

Det er fortsatt svært viktig at smittehensynene ivaretas. Ved alle inngangene er det spritdispensere, og vi ber deg om å benytte disse når du ankommer skolen. For øvrig er det viktig å være nøye med håndvask før og etter mat, toalettbesøk etc. Unngå håndhilsing, klemming og andre former for fysisk kontakt med andre personer.

Det anbefales at vi holder avstand til hverandre og da kan 1-metersregelen være en god rettesnor.
Sykle eller gå til skolen om du kan det. Må du ta buss, så må du ta anvist buss.

Du vil få ytterligere informasjon om smitteverntiltak av din kontaktlærer andre skoledag.

Skolens smitteverntiltak i forbindelse med skolestart 2021 (PDF, 46 kB)

 

Inndeling i klasser.

Skolen har delt elevene i klasser på forhånd. Det er mange hensyn å ta i en slik inndeling og vi håper på forståelse for at en ikke nødvendigvis kan få bytte klasse. Vi ber om at en starter opp i den klassen en er satt opp i, og tar kontakt med sin avdelingsleder etter et par uker dersom det viser seg å være vanskelig å gå in den klassen en er plassert i. 

 

Elev-PC. 

Det er forventet at du møter med en bærbar PC/mac allerede 2. skoledag.  Du skal ha fått en SMS fra Rogaland fylkeskommunen med brukernavn til skolens nettverk når du takket ja til skoleplass.  Hvis du ikke finner meldingen eller har slettet den, ta kontakt med skolens IT-brukerhjelp i biblioteket.

 

Makkerskap

Skolestart kan være avgjørende for elevenes videre læringsmiljø. Viktige relasjoner dannes, men noen elever faller også utenfor.  Haugaland vgs bruker makkerskap som et praktisk verktøy i det psykososiale arbeidet ved skolestart.  Dette programmet legger grunnlaget for et godt klassemiljø. 

Les mer om makkerskap her. (PDF, 2 MB)

 

Litt om skolen

Haugaland vgs er distriktets største videregående skole med ca 850 elever. Alle elevene i yrkesfaglige utdanningsprogram går i klasser med 15 elever, mens Kunst, design og arkitektur og Påbygg har 30 elever i klassene. Du vil få en kontaktlærer som du og dine foresatte vil ha et møte med allerede første skoledag, og vi vil legge opp til bli-kjent aktiviteter i starten på skoleåret. Vi har stort fokus på å skape et trygt skole- og læringsmiljø for å sikre at alle elevene våre trives og lykkes med utdanningen. 

Skolens mål er at elevene utvikler seg til framtidens samfunns- og arbeidsliv, gjennom fokus på både faglig og sosial læring. Vi hjelper elevene til å utvikle seg til inkluderende, modige og selvstendige mennesker, bla. gjennom skolens MOT-program.  

Som elev i videregående skole har du stor frihet til å velge selv, men også et stort ansvar for din egen utdanning. Vi ønsker elever som er aktive i læringsprosessene, som kan jobbe godt på egenhånd, og sammen med andre. Dere vil få stor mulighet til å påvirke deres egen skolehverdag og skolens lærere og ledere vil lytte til deres innspill. 

Vi anbefaler alle til å gjøre seg kjent med skolen gjennom skolens hjemmeside: www.haugaland.vgs.no 

 

  

Til toppen