Velkommen som foresatt

Selv om din ungdom er begynt på videregående skole er du fortsatt en viktig ressurs for han/henne.

Les mer om skolestarten 2022

Det å begynne på videregående skole er en stor overgang og en ny fase i utdanningsløpet som innebærer nye muligheter og utfordringer.  Forskning viser at når foresatte engasjerer seg, uavhengig av utdanningsnivå og kunnskap om skolefagene, blir elevene mer motiverte og de trives bedre på skolen.

Fra 2010 er det lovpålagt med foreldresamarbeid også på videregående skole til eleven fyller 18 år. Samarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling.

Haugaland videregående skole inviterer elever og foresatte til flere møter i løpet av skoleåret. Se mer om dette på siden Samarbeid skole/hjem.

Ditt engasjement og samarbeid med skolen er viktig for ungdommens læringsmiljø og læringsutbytte.

Lykke til med et aktivt samarbeid.