Fraværsgrensen gjelder fra august 2022

 Etter sommerferien gjeninnfører regjeringen de vanlige fraværsreglene i videregående skole. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner. Alt helserelatert fravær vil heller ikke kunne bli unntatt på vitnemålet.

Det betyr at de ordinære reglene for dokumentasjon og fravær igjen gjelder fra skolestart, som er i tråd med beslutningen regjeringen tok i november 2021 da de midlertidige reglene ble fastsatt. Mer informasjon finner du hos regjeringen.no.

Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i timene i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer. Les mer om hva som regnes som dokumentert og udokumentert fravær på nettsiden til Udir

For søknadsskjema om permisjon og mer informasjon om retningslinjene til Rogaland fylkeskommune går du inn via knappen under: 

Fraværsreglement