Påbygg til generell studiekompetanse

Ønsker du å studere videre etter yrkesfaglig utdanning? Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. 

Du kan søke om påbygg til generell studiekompetanse etter at du har fullført og bestått to år på yrkesfag.
Det er også mulig å søke om å ta påbygging etter at du har tatt fagbrev. Dette er et utdanningsløp med færre timer og fag enn ordinær påbygg.

Påbygg til generell studiekompetanse er et teoretisk skoleår og setter krav til egeninnsats. Det betyr at du bør ha evne og lyst til å arbeide med teoretiske fag.

Hvorfor velge Haugaland?

På Haugaland får du studiekompetansen du trenger for å kunne studere på universitet og høyskoler. Både for deg som er ferdig med Vg 2 på yrkesfag eller som har fag- eller svennebrev. Her treffer du faglig oppdaterte lærere som ser og følger opp hver enkelt. Vi har fokus på sosial læring og trivsel og et stort elevmangfold. Her vil du få et lærerikt, utfordrende og kjekt år.

Påbygging til generell studiekompetanse - Vg3 påbygg

Du kan søke påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram. Det betyr at du fortsetter opplæringen for å få generell studiekompetanse.

Påbygging til generell studiekompetanse - Vg4 påbygg

Dette tilbudet er for deg som har oppnådd yrkeskompetanse med eller uten fag- og svennebrev. Det betyr at du går på skole et fjerde år for å få generell studiekompetanse.


Du må søke om å gå påbygg, og du søker i Vigo.

Søknadsfrist

  • 1. mars for ordinær søknad
  • 1. februar for særskilt søknad 

Søknadsfristen er den samme som for videregående opplæring.