Vår visjon

  

Skolens mål:

På Haugaland vgs utvikler elevene seg til framtidens samfunns- og arbeidsliv.

 • elevene utvikler relevant faglig og sosial kompetanse
 • elevene utvikler seg som inkluderende, modige og selvstendige mennesker.

 

Hva kjennetegner vår praksis på Haugaland vgs?

Relasjoner  

På Haugaland vgs. skaper vi gode relasjoner ved å:  

 • SE alle elevene hver dag  
 • lytte til elevene  
 • bry oss om og vise interesse for hver enkelt elev 

Elevinvolvering:  

På Haugaland vgs involverer vi elevene ved at: 

 • elevene får medvirke i valg av temaer, arbeidsmåter og vurderingsformer 
 • elevene vurderer sitt eget arbeid  
 • elevene er aktive i egen læring både faglig og sosialt 

Mestring  

På Haugaland vgs opplever elevene mestring ved at vi: 

 • tilpasser opplæringen slik at alle opplever å lykkes 
 • skaper trygghet til å prøve og feile 
 • forsterker det som er bra gjennom relevante tilbake og framovermeldinger 

Relevans  

På Haugaland vgs opplever elevene relevans ved at vi: 

 • vektlegger faglig og sosial læring 
 • gir undervisning som oppleves nyttig og har overføringsverdi til yrkeslivet 
 • har oppdatert utstyr, læremidler og opplæring