En viktig del av byens historie

 

 

Den første perioden fra 1896 til 1925 var elevtallet ca 20-30 pr år.  Fram til 1920 hadde skolen en håndverks- og en handelsavdeling, men da ble handelsavdelingen overført til Haugesund kommunale handelsskole.

Etter å ha vært lagt ned i 1925, ble skolen gjenopprettet i 1930.  I perioden fra 1930 til 1962 var elevtallet ca. 80-130 pr år.

 

Haugaland yrkesskole ble opprettet i 1936.
I perioden fra 1936 til 1962 var elevtallet ca. 50-65 pr år.

Første byggetrinn av nytt skoleanlegg på Spannavegen 38 ble høsten 1962 tatt i bruk av Haugesund lærlingskole og Haugesund yrkesskole som nå ble slått sammen og fikk navnet Haugesund yrkesskole.

 

 

I 1962/63 var det 89 elever ved verkstedskolen og 107 elever ved lærlingskolen.   Teknisk fagskole ble opprettet i 1968.  I 1968/69 var det 234 elever ved verkstedskolen, 90 ved lærlingskolen og 26 ved tekniske fagskole.

Teknisk fagskole ble overført til daværende Haugesund maskinistskole i 1980

 

I 1983 var en større utbygging av Haugaland videregående skole ferdig.  Det medførte blant annet at skolen fikk flere nye undervisningstilbud som for det meste ble søkt av kvinnelige elever.  

Før 1983 hadde skolen typiske håndverk- og industrifag som, unntatt for søm- og kjole/draktklassene, nesten utelukkende hadde mannlige elever.

 

I løpet av skoleåret 2010/11 ble 5 gamle verkstedhaller revet for å bygge nye produksjonshaller.  Nye verkstedshaller til både VG1 Bygg- og anleggsteknikk og VG1 TIP er bygget.  I tillegg har skolen fått nye klasserom/grupperom, et studiesenter, bibliotek og kontorplasser/grupperom til lærere/helsesøster. Klasserommene i den gamle sentralblokka ble også pusset opp og stod ferdig i April 2013.

1983/84 var det 477 elever ved verkstedskolen og 153 ved lærlingskolen.

Siden 1983 har skolen fått bedre balanse mellom grunnkurs og videregående kurs.   Inneværende skoleår har verkstedskolen 53 klasser og 715 elever, og lærlingskolen 80 elever.

Høsten 1996 overtok skolen Spannavegen 33 (Eik bygget), og har siden flyttet noe av undervisningen dit.

Skolen laget egen bok i forbindelse med 100 års jubileet i 1996.

Våren 2013 stod den nyeste delen av skolen klar, med sentralblokken fra 1963 totalrennevert og integrert inn som en del av byggeprosessen.

Høsten 2016 ble den nye kjøretøyhallen offisielt åpnet.