Velkommen til Haugaland videregående skole!

På Haugaland videregående skole utvikler elevene seg til framtidens samfunns- og arbeidsliv i et trygt og utviklende læringsmiljø.

   

 

 Skolen er distriktet største og eldste videregående skole med ca 850 elever og 170 ansatte.  Skolen har flest yrkesfaglige utdanningsprogram, og er opptatt av å levere kvalitet i fagopplæringen. Vi samarbeider tett med mange bedrifter, kommuner og opplæringskontor for å gi et best mulig tilbud til elevene som skal ut i lære etter to år i skole. I tillegg til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene våre, har vi et spennende studieforberedende program, nemlig Kunst, design og arkitektur. Dette er et 3-årig løp som er blitt veldig populært og vi er i gang med å knytte gode kontakter til ulike kultur-aktører i regionen vår. Skolen har også Påbygg til generell studiekompetanse, både for de som kommer rett fra to år på videregående og for de som har vært i lære og så vil ta Påbygg. Arbeidstrening og Visnes gir godt tilpasset undervisning til de elevene som trenger det. Som dere ser, er vi en stor og mangfoldig skole.

Haugaland vgs er en MOT skole. Det innebærer at vi jobber for å utvikle robust ungdom som inkluderer alle. Gjennom et program får alle klassene 4-6 besøk av skolens MOT-coacher, der det jobbes med å styrke ungdommenes bevissthet og mot.
 
I alle fag jobber vi med både faglig og sosial læring. Den faglige læringen er beskrevet i nasjonale læreplaner for fag, mens den sosial læringen er knyttet til overordnet del av læreplanen. Haugaland vgs er svært opptatt av å utvikle elevene til inkluderende, modige og selvstendige mennesker. I tillegg er vi opptatt av å hjelpe elevene til å lære og lære, med andre ord finne gode arbeidsmåter som passer for hver enkelt.
 
Som elev i videregående skole har du stor frihet til å velge selv, men også et stort ansvar for din egen utdanning. Vi ønsker elever som er aktive i læringsprosessene, som kan jobbe godt på egenhånd, men også sammen med andre.
 
Elevdemokrati er svært viktig i skolen, og jeg ønsker meg mange elever som engasjerer seg i elevrådsarbeid, som verneombud eller som MOT- ungdommer. Dere vil få stor mulighet til å påvirke deres egen skolehverdag og skolens ledelse vil lytte til deres innspill.
 
Jeg ønsker alle nye og tidligere elever varmt velkommen og lover at vi som jobber på Haugaland vgs skal gjøre vårt beste for å gi deg “verdens beste” skoletilbud og læring for livet.
 

Vennlig hilsen

Solveig Rossebø Kalstad
Rektor

Se presentasjon fra foresattemøte 2023 (PDF, 2 MB)