Ledige stillinger

Dersom du kunne tenke deg en jobb ved Haugaland vgs så finner du ledige stillinger på nettsiden til Rogaland fylkeskommune: 

Ledige stillinger

Hovedutlysningen skjer om våren, men det hender vi trenger nye ansatte i løpet av året også.