Skolemiljø og inkludering

På Haugaland vgs har vi null tolleranse for mobbing og krenkende atferd.

Dersom du som elev eller foresatt opplever en mobbesituasjon enten selv eller mot andre, er det viktig at man varsler straks. 

Varslingen kan gå til kontaktlærer, rådgiver, avdelingsleder eller rektor. 

 

Integrering