Skolebyggene er stengt for ordinær undervisning

Det psykososiale skolemiljø ved Haugaland vgs.

Opplæringsloven §9a gir eleven en individuell rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Skolens forebyggende arbeid for å avdekke og stoppe mobbing/krenkende atferd foregår kontinuerlig.  Skolen arbeider aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø og har FASTE TILTAK for å sikre kontinuitet i det forebyggende arbeid.

Psykisk helse

Til toppen