Skoleskyss

Du kan ha rett til gratis skoleskyss om du bor i et område med et dårlig rutetilbud.

Ett av disse kriteriene må være oppfylt:

  • Du bor utenfor ungdomspass-sonen, og skoleveien er over seks kilometer.
  • Du er over 22 år, og skoleveien er over seks kilometer.
  • Du må benytte båt til skole.

Du må søke om å få gratis skoleskyss. Du må søke via Min Skyss

Har du hatt ordinær skoleskyss i inneværende skoleår, må du søke på nytt til neste skoleår. 
Du må ta vare på skolekortet selv om du bytter skole eller skal begynne på videregående.

Skoleskyss for elever i videregående skoler

Ofte stilte spørsmål om skoleskyss

Tilrettelagt skoleskyss

Elever med varig eller midlertidig funksjonsnedsettelse eller sykdom har rett på skyss mellom skole og hjem uavhengig av reiselengde.
Retten gjelder kun om skyssbehovet kan dokumenteres med attest fra lege, psykolog eller spesialpedagog.

Tilrettelagt skoleskyss

Det er Kolumbus som organiserer skoleskyss, på vegne av skolene og Rogaland fylkeskommune.

Vestland

Du som bor i Vestland fylke, kan henvende deg i skolens informasjon for gratis skysskort. Dette gjelder kun ved reiser frem og tilbake til skolen.  

Er det behov for kort med mer fleksibilitet, det vil si turer i helger og skoleferier, anbefales det å kjøpe ungdomskort hos Skyss

Kontaktperson: Anne-Margrethe Frønsdal

E-post anne-margrethe.fronsdal@skole.rogfk.no

Telefon 52 86 56 06