Retningslinjer for vurdering

Retningslinjene for vurdering i Rogaland fylkeskommune omhandler bestemmelsene i kapittel 3 i Forskrift til opplæringslova. Forskriften gjelder for elever, lærlinger og lærekandidater i den videregående skolen i Rogaland.

Retningslinjer_for_vurdering (PDF, 185 kB)