Felles HMS-regler for Haugaland vgs

For at skolen skal være et sted der både elever og ansatte skal få et godt arbeids- og læringsmiljø, så er skolen avhengig av at lærere og elever bidrar til dette. Vi må derfor ha noen felles HMS-regler som må følges. Eventuelt tilpassede HMS-regler for hver avdeling skal selvfølgelig også følges.

HMS-REGLENE SKAL GJENNOMGÅS AV FAGLÆRER, MED DATO FOR GJENNOMGÅELSE OG UNDERSKRIVES AV ELEV OG FORESATTE.

RYDDIGHET i klasserom og verksteder:

 

VERNEUTSTYR i klasserom og verksteder:

 

OPPFØRSEL i klasserom og verksteder:

 

MASKINER/ELEKTRISK UTSTYR i klasserom og verksteder:

 

SKADER/NESTENULYKKER i klasserom og verksteder:

 

BRUDD PÅ REGLER i klasserom og verksteder:


VIS ANSVAR!

DET ER ALLES HELSE, MILJØ OG SIKKERHET DET GJELDER.

DISSE REGLENE ER FOR ALLE.