MOT

MOT sin visjon er å skape et varmere samfunn og målet er å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle.

Haugaland vgs har valgt å være en MOT-skole. Det innebærer at vi gjennomfører MOT-programmet og at MOT sine verdier og prinsipper er en del av skolekulturen.

MOT sine verdier er:
- MOT til å leve
- MOT til å bry seg
- MOT til å si nei

 

 

Haugaland vgs har flere lærere som jobber som MOT-coacher.

 

  • Kjersti Oftedal
  • Anne Kjertsti Hope
  • Ivan Pedersen
  • Roar Kleven
  • Per Inge Iversen
  • Silje Høie

Disse gjennomfører MOT-programmet i alle klassene. Hvert år gjennomføres 6 besøk i VG1-klassene, og 3 besøk i VG2- og VG3-klassene.

Skolen har også en en gruppe bestående av MOT-elever. Disse elevene får opplæring i MOT og bidrar til å skape et bedre skolemiljø gjennom ulike aktiviteter gjennom skoleåret.

Faste MOT-arrangement:
23.november hvert år arrangeres MOT til å glede - dagen. Denne dagen samarbeider elevene klassevis for å glede andre. Dagen avsluttes med en konsert i Vardafjellhallen, der elevene opptrer og noen ganger har vi profesjonelle som underholder.

Drømmeuka gjennomføres tidlig på våren. Elevene skriver drømmene sine på post-it lapper som vi henger opp slik at vi får en stor "drømmevegg". I tillegg kan elevene søke om å få oppfylt drømmen sin, og skolen velger hvert år en eller to elever som får drømmen sin oppfylt.

Vil du lese mer om MOT kan du besøke MOT sine egne hjemmesider:

MOT - Norge
MOT - South Afrika
MOT - Danmark
MOT - Nederland


FØLG SKOLEN SIN MOT-SIDE PÅ FACEBOOK