YOU-rådgiver

YOU-rådgivere skal gi informasjon og veilede elevene i forbindelse med yrkes- og utdanningsvalg.

I hovedtrekk er arbeidsoppgavene følgende:

  • informerer og veileder om videre utdanning – og yrkesvalg
  • gir informasjon om yrkesmuligheter og arbeidsmarkedet
  • informerer om lærlingeordningen og fagbrev
  • gir veiledning i jobbsøking og andre søknadsprosedyrer
  • informerer om søknadsfrister og inntaksvilkår
  • har kontakt med andre skoler, utdanningsinstitusjoner, opplæringskontorer, og fagopplæringen


Du finner Anne Katrine Kongshavn og Jeanette Rossebø Hansen i 1. etasje i administrasjonsbygget.  De har oppslag om kontortid på døren. 

Anne Katrine Kongshavn
986 63 364
52 86 56 14
E-post

Jeanette Rossebø Hansen
900 48 132
E-post

Nyttige lenker:
www.vilbli.no
www.utdanning.no
www.rogfk.no
www.samordnaopptak.no
www.ansa.no