Skolebyggene er stengt for ordinær undervisning

YOU-rådgiver

YOU-rådgiver skal gi informasjon og veilede elevene i forbindelse med yrkes- og utdanningsvalg.

I hovedtrekk er arbeidsoppgavene følgende:

  • informerer og veileder om videre utdanning – og yrkesvalg
  • gir informasjon om yrkesmuligheter og arbeidsmarkedet
  • informerer om lærlingeordningen og fagbrev
  • gir veiledning i jobbsøking og andre søknadsprosedyrer
  • informerer om søknadsfrister og inntaksvilkår
  • har kontakt med andre skoler, utdanningsinstitusjoner, opplæringskontorer, og fagopplæringen
  • orienterer ved foreldremøter


Du finner Anne Katrine Kongshavn i 1. etasje i administrasjonsbygget.  Hun har oppslag om kontortid på hennes dør og elevinfo på itslearning. 

Klikk for stort bilde Anne Katrine Kongshavn
52 86 56 14
E-post

 

 

Nyttige lenker:
www.vilbli.no
www.utdanning.no
www.rogfk.no
www.samordnaopptak.no
www.ansa.no

Til toppen