Viktig for deg å vite om eksamen

 

Fullstendig reglement for eksamen finner du her.   Du har selv ansvar for å sette seg inn i reglementet i god tid før eksamen starter.

Informasjon om gjennomføring av muntlig og praktisk eksamen får du av faglærer i forkant av eksamen.

På Rogaland fylkes nettsider finner du mer informasjon om følgende:

  • Eksamensreglement
  • Bruk av PC på eksamen
  • Hjelpemidler på eksamen
  • Eksamen med åpent internett i sju utvalgte fag
  • Har du behov for ny eksamen?
  • Eksamensdatoer
  • Har du behov for tilrettelegging på eksamen?
  • Gjennomføring og vurdering av eksamen for elever

Les om eksamen for deg som elev på videregående