Bestille vitnemål/kompetansebevis

Haugaland videregående skole utsteder vitnemål og kompetansebevis både for deg som fullfører skolegangen hos oss i år, og for deg som har fullført skolegang på Haugaland videregående skole tidligere.

Fullfører du skolegangen din hos oss i år vil du få utdelt vitnemålet/kompetansebeviset ditt under avslutningen. Hvis du ikke henter det selv vil det bli sendt i posten til den adressen du er registrert med i elevregisteret. Skolen laster opp vitnemålet digitalt i Samordna opptak, mens du som elev plikter å logge deg inn og sjekke at vitnemålet er der og at det stemmer innen fristen.

Om du ønsker å bestille vitnemål/kompetansebevis må du ta kontakt med Anne Margrethe Frønsdalanne-margrethe.fronsdal@skole.rogfk.no eller på telefon 52 86 56 00 i god tid og oppgi følgende:

  • Fullt navn og fødselsnummer
  • Siste skoleår du gikk hos oss
  • Telefonnummer og adresse

Utsteding av vitnemål/kompetansebevis er tidkrevende arbeid, så ta kontakt i god tid. Spesielt på våren kan det være noe ventetid.

Førstegangsvitnemål er gratis og deles ut sammen med tre bekreftede kopier.
Se ellers prisoversikt:

Priser vitnemål/kompetansebevis
Hva har skjedd Dette trenger du Pris
Forbedret karakterer? Nytt vitnemål/kompetansebevis Gratis
Mistet originalen? Duplikat 500,-
Du skal studere i utlandet Oversatt vitnemål/kompetansebevis, engelsk 250,-
Verifisering av dokumentasjon etc. Dette er ikke noe skolene er pliktige til å gjøre, men i den grad det blir gjort må det betales en avgift 250,-