Aksjon Sør-Afrika

Siden 2003 har Haugaland videregående skole hatt et eget opplegg for Operasjon dagsverk – ”Aksjon Sør Afrika”.  Haugaland vgs støtter 6 barneskoler og to ungdomsskoler i den fattigste delen av Cape Town, Sør-Afrika.

De ulike prosjektene blir støttet med alt fra IKT- og bibliotek utstyr, skolemateriell samt betaling av skolepenger for en del av elevene som kommer fra spesielt dårlig stilte familier. Disse skolene ligger i områder preget av stor fattigdom, stor arbeidsledighet, vold, misbruk av alkohol og andre forhold som gir stor utrygghet for barn.

Townships/slumområder
Majoriteten av beboerne i disse områdene er fargede og svarte sør-afrikanere.  Her bor barna som er elever ved skolene vi gir støtte til.  Av Cape Towns 5 mill. innbyggere bor ca. 2 mill. i disse områdene.  Dårlige boforhold preges av lav standard på" husene", eller skurene. Det finnes ingen kloakkanlegg eller vannanlegg for veldig mange mennesker i disse områdene.

Noen av barna fra slumområdene 

Ungdommer utenfor husene deres 

Hva går pengene til?

  • Skolemateriell / bøker
  • Ulike typer av datautstyr
  • Skolepenger til elever som kommer fra spesielt dårlig stilte familier

Datakunnskap og tilgang til internett er en viktig kilde til oppgradert kunnskap og nyheter, slik at de kan orientere seg i forhold til resten av verden.  Elevene ved de ulike skolene får kun bruke datamaskin 1 time per uke.

Skolene som vi støtter:

  • Perivale Primary School
  • Lotus River Primary School
  • Montagu´s Gift Primary School
  • Stephens Road Primary School
  • Die Duine
  • Fairmont Secondary School

Vårt nyeste prosjekt som vi støtter er skolen: Zeekoevlei Secondary School.

Distribusjon av pengene
Skolens elever har samlet inn over 3 mill. kroner på disse årene og skal ha en ny innsamlingsaksjon klassevis fram til desember.
 
Skolen har et samarbeid med Wynberg Rotary Klubb.  De har nedsatt en ”norsk” komité som tar ansvar for at pengene skolen samler inn kommer fram til de som skal ha hjelp, i sin helhet.  De tar ingenting for denne jobben, og i tillegg sørger de for at vår årlige delegasjon på 2 lærere og 4 elever til Cape Town blir tatt godt imot, blir innkvartert og transportert til skolebesøk og ulike arrangement i og utenfor byen, uten kostnader for deltakerne eller skolen.

Elever fra en av barneskolene 

Noe av det nye IKT ustyr kjøpt med innsamlede penger 

Aksjonsgruppen
Hvert år vil en egen aksjonsgruppe bestående av elever reise til Sør-Afrika for å overrekke pengene vi samler inn, og se at pengene kommer til nytte. Dokumentasjonen av deres opplevelser blir videre presentert til alle elver ved Haugaland videregående skole, slik at alle elever ved skolen kan få en større forståelse av rekkevidden av innsamlingsaksjonen.
Det er viktig at alle våre elever forstår at vi sammen utgjør en stor forskjell i mange, unge menneskers liv i Cape Town området.

Det finnes ulike aktiviteter gjennom skoleåret hvor inntekten går til formålet for aksjonen bl.a. loppemarked, salg av mat og drikke under vinterfest og åpen dag og en skoledag blir til arbeidsdag for alle elever.