Elevundersøkelsen gjennomføres mellom uke 47 og uke 50

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole-og læringsmiljø.

Haugaland vgs skal gjennomføre Elevundersøkelsen mellom uke 47 og uke 50.  Det er obligatorisk for kommunene/fylkeskommunene/skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen om høsten, men det er frivillig for elevene å svare på undersøkelsen. Elevene kan også starte undersøkelsen, og hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Mer informasjon om Elevundersøkelsen