Elevundersøkelsen gjennomføres mellom uke 45 og uke 49

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole-og læringsmiljø.

Haugaland vgs skal gjennomføre Elevundersøkelsen mellom uke 45 og uke 49.  Det er obligatorisk for kommunene/fylkeskommunene/skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen om høsten, men det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen.  De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.  Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Det er derfor vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen.  Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar.

Mer informasjon om Elevundersøkelsen