Midlertidig endring av fraværsregelen

Fra og med mandag 24. august og ut skoleåret 2020-21 slipper elever å dra til fastlege for å få dokumentert fraværet sitt. Elever med milde symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme.

Dette er de midlertidige endringene:

  • For fravær av helsegrunner fra og med 24. august 2020 og ut skoleåret 2020-21 gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller egenmelding (elever over 18 år)
  • Fravær av helsegrunner fra og med 24. august til og med 23. juni 2021 skal ikke føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis. 
  • Elever som høsten 2020 går på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse, og som innen 1. november gjennomfører fag- eller svenneprøve som våren 2020 ble utsatt på grunn av covid-19-utbruddet, kan få fraværet ansett som dokumentert etter reglene om fraværsgrensen. Fraværet skal heller ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis
Dersom du må være hjemme pga symptomer eller sykdom, er det viktig at det sendes melding til din kontaktlærer. Dersom du er under 18år er det dine foresatte som må sende meldingen. Uten melding vil fraværet telles og bli registrert som udokumentert.
 
Vi ønsker ikke at du skal gå glipp av undervisning som du vanligvis kunne deltatt i, men som du nå må være borte fra pga symptomer eller sykdom. Dersom du er frisk nok til å delta hjemmefra, kontakter du din faglærer, og dere blir enige om du kan følge undervisningen via videomøte i teams eller jobbe med faget på annen måte. 
 
Husk også at selv om det er dispensasjon fra fraværsregelen, så må lærerne ha vurderingsgrunnlag på deg for å kunne sette karakter i faget. Det betyr at det er viktig å delta i undervisningen hjemmefra, hvis du er frisk nok til det.
Til toppen