Skolebyggene er stengt for ordinær undervisning

Koronaviruset


Klikk for stort bilde 

 Slik følger vi opp situasjonen rundt koronaviruset

- oppdatert per 24.03.20

Nedenfor har vi samlet en del viktig informasjon til skolens elever og deres foresatte. Her finner du også telefonnummer til forskjellige hjelpeteleforner i Haugesund.

Her kommer viktig informasjon om hvordan vi skal forholde oss til at skolene er stengt for ordinær undervisning. Først av alt er det viktig å presisere at elevene vil få opplæring via digitale hjelpemidler og at det forventes at elevene er tilgjengelige for opplæring i den tiden de vanligvis ville hatt opplæring. 

Det er bestemt at skolene skal følge vanlig timeplan fordi det er ønskelig å ha en fast struktur på uken. Det betyr at alle faglærere vil ha klar undervisning på det tidspunktet klassene skulle hatt faget. Det vil bli vanskelig å gjennomføre undervisning i samtid, da vi tror det vil by på tekniske utfordringer. Undervisningsoppleggene vil derfor noen ganger kunne gjøres på andre tidspunkter. Lærerne vil være tilgjengelig for veiledning og spørsmål når dere er satt opp med undervisning. 

Lærerne deres vil legge ut informasjon til dere om hva dere må gjøre, og dere må ha kontakt med lærerne dere via digitale hjelpemidler. Dere vil finne informasjonen der dere vanligvis får den. For noen betyr det It’s learning og for andre betyr det Teams. Elever som er i grupper på studiesenteret vil få opplæring digitalt av læreren de har på studiesenteret.

Hvordan vi skal forholde oss til fraværsføring, vil det komme informasjon om i løpet av neste uke. Jeg vil uansett minne om at det er viktig at alle elevene jobber med de oppgavene dere får av lærerne. For at lærerne skal kunne gi standpunktkarakterer må de ha vurderingsgrunnlag og lærerne vil informere om hva som inngår i vurderingsgrunnlaget.

Elevene må melde fra til sin mentor ved sykdom.

Neste uke vil dørene på skolen være låst men dere kan kontakte oss på mail eller telefon. Administrasjonen vil være betjent mellom kl.08.00 og 15.30.
Skolens telefonnummer er 52 86 56 00

Rektor eller stedfortreder vil også være til stedet på skolen og avdelingslederne er tilgjengelige på telefon og mail. Dere finner en oversikt over kontaktinformasjon til avdelingslederne her:

Sosialrådgivere og You-rådgiver vil også være tilgjengelige på mail eller telefon.

Skolehelsetjenesten i Haugesund kommune bistår nå med smittevern. Alle avtaler de neste to ukene hos helsesykepleier er avlyst ute i skolene. Elevene vil få informasjon, og det vurderes hvem som får tilbud om telefonkonsultasjoner. Det planlegges drift på helsestasjon for ungdom fra neste uke med telefon- og mailkontakt. Åpningstid blir daglig (mandag-fredag) fra kl.08.00 – 15.30.

Vi må alle gjøre vårt beste for at dette skal bli bra. Håper på velvilje fra alle og at vi alle hjelper hverandre.

Hilsen rektor.

 

 

Elever og fravær

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020. Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående.

udir.no

 

Aktivitetsdagen - 17.03.20

Vi har valgt å avlyse aktivitetsdagen som vi hadde planlagt tirsdag 17.mars.  Det er flere som spør hvorfor vi avlyser aktivitetsdagen, samtidig som vi kan være på skolen med mange mennesker samlet.

Helsemyndighetene har sagt at skoler skal holdes åpne, men at vi må gjøre tiltak for å redusere smittefaren.

Ved en aktivitetsdag vil vi samle store grupper elever på et sted, mens vi på skolen i stor grad er oppdelt i klasser. Å være 50 personer i samme buss til Hordadalen kan betyr økt smittefare. Vi mener derfor at aktivitetsdagen kan føre til økt smittefare, noe vi ønsker å unngå.

 

Kantinen

Det blir gjort forløpende vurderinger av tiltak knyttet til matservering i kantinen for å forebygge og redusere fare for smitte. Tiltak kan bli raskt innført, og betyr at det kan bli endringer i tilbud og rutiner for servering. Vi har f.eks valgt å stenge salatbaren i dag (onsdag 11.03.20).  Følg informasjon og råd som gis i kantinen.

Kantinen vil innføre forebyggende rutiner og ekstra renhold i forbindelse med servering av mat.

Følg rådene for god håndhygiene og vis hensyn når du forsyner deg.

 

Renhold

Det er innført ekstra renholdstiltak for å forebygge og redusere fare for smitte.

Håndsprit skal være tilgjengelig på utvalgte steder, og vi vil øke antall spritbeholdere innen kort tid. Det kan etter hvert gå tomt for håndsprit, men foreløpig har vi nok.

 

Hygiene

Vi vil minne om at håndhygiene er svært viktig og at alle tenker seg om angående håndhilsing, klemming eller det å være nær andre personer. Tenk også over at en ikke trenger å ta i rekkverk eller andre gjenstander som mange tar i.

 

Skoleturer

Opplæringsdirektøren har bestemt at det ikke skal gjennomføres skoleturer inntil videre. Det betyr at alle planlagte turer er avlyst. 

 

Til toppen