Åpning av skolen på rødt nivå

Det er bestemt at skolen åpnes igjen fra onsdag 7.april.  Det innebærer at det vil bli gjennomført delvis hjemmeskole og delvis undervisning på skolen etter en rulleringsplan.

Dette er i tråd med den oppdaterte smitteveileder, datert 24.mars 2021.

Smittveilederen 

Vi har prøvd at alle klasser får 2-3 dager i uka på skolen. De dagene de er på skolen, skal de være der hele dagen og det samme gjelder for hjemmeskolen. Verkstedundervisning er prioritert på de utdanningsprogrammene som har det.

I tillegg videreføres smitteverntiltak som bruk av ulike innganger, åpne dører til klasserom, ikke være i fellesområder i friminuttene, ikke gå på tvers av klasser med mer. De viktigste tiltakene er fortsatt at en: 

  1. Holder seg hjemme ved sykdom eller symptomer 

  1. Har god håndhygiene 

  1. Holder 1 meter avstand 

Alle elevene vil få utdelt munnbind i tøy. Det er ikke anbefalt å bruke munnbind i undervisningen, men en kan bruke det når det kan oppstå trengsel. Elevene er selv ansvarlige for renhold av munnbindet, og vil få informasjon om hva som forventes. 

Her kan du se film om hvordan du bruker munnbindet korrekt: Slik bruker du munnbind 

Nedenfor finner du også en plakat om hvordan du bruker tøymunnbindet korrekt:

Kroppsøving skal helst foregå ute. En kan benytte garderober og dusjer, men vi må sørge for at det er plass til å overholde 1 meter avstand. Klasser med 30 elever vil bli fordelt på to rom. 

Til toppen