Åpning av skolen

Vi ønsker alle elevene velkommen tilbake på skolen fra tirsdag 12.mai!

Kunnskapsminister Guri Mellby ga torsdag 7.mai klarsignal for at skolene kan åpne igjen for alle elevene fra uke 20. Det er vi på Haugaland vgs veldig glade for. 

Vi trenger noe tid for å planlegge åpningen og elevene vil derfor få fjernundervisning mandag 11.mai. Fra og med tirsdag 12.mai åpner skolen for ordinær undervisning.  

En forutsetning for å åpne skolen er at vi ivaretar smittevernhensyn. De tre viktigste reglene er: 

 1. Ikke kom på skolen hvis du er syk 

 1. Ha god hygiene, særlig håndhygiene 

 1. Hold 1 meter avstand til andre elever og ansatte 

Skolen vil gi nødvendig opplæring i smittevernregler til alle elevene i første time de er på skolen. Skolen har også nødvendig smittevernutstyr tilgjengelig, som håndsprit, tørkepapir, engangshansker og munnbind.  Skolen vil innføre nødvendige smitteverntiltak. 

Skolen har laget en forsterket renholdsplan og vil følge de råd og anbefalinger som gjelder. Elevene må regne med å hjelpe til med å tørke av overflaten på pulten eller felles utstyr som brukes i verkstedene. 

 • Kantinen vil være åpen og følge retningslinjer for kantiner. 
 • Vi oppfordrer alle som ikke må ta offentlig transport, til å velge andre transportmuligheter.

Les også Smittevernregler ved oppstart (PDF, 38 kB) fra Rogaland fylkeskommunen

 

Informasjon til elever og foresatte angående standpunktvurdering våren 2020.

Standpunktkarakterer i fagene skal settes som vanlig og etter regler for standpunktvurdering. Elevene må delta i opplæringen for at lærerne skal ha vurderingsgrunnlag. Det er siste del av opplæringen som vektlegges mest i standpunktvurderingen. Dette gjelder også når elevene jobber hjemmefra på grunn av koronasituasjonen. Her kan du lese om standpunktkarakterer og vurderingsgrunnlag, og hva som gjelder i den situasjonen vi er i nå.

Informasjon om standpunktvurdering (PDF, 154 kB)

 

Informasjon til elever og foresatte angående oppstart av undervisning på skolen for Vg2 og Vg3 yrkesfag.

Fra mandag 27.april vil vi tilby opplæring på skolen igjen for elever på yrkesfag på Vg2 og Vg3. Intensjonen er å kunne tilby opplæring der en kan nytte verksteder og utstyr. Det er derfor først og fremst i programfagene elevene vil få tilbud om opplæring på skolen, mens fellesfagene fortsatt blir gitt som fjernundervisning.

Vi skal åpne for opplæring i henhold til Folkehelseinstituttets råd og Veileder for smittevern for ungdomsskole og videregående skole. Det betyr at eleven vil få en del nye rutiner å forholde seg til framover, og vi skal sikre at alle elever får opplæring og informasjon om disse første dag de skal møte på skolen.

Elevene vil få tilbud om opplæring på skolen, alt fra 1-3 dager i uka. Dette er gjort utfra en vurdering av behov for verksteder og utstyr, og hva som fortsatt kan gis som fjernundervisning.

Elevene skal være i klassene sine, som er maks 15 elever. Klassene vil benytte ulike verksteder / rom og ha friminutt på ulike tider. Elevene vil få beskjed om å ikke mingle med elever fra andre klasser. Klassene vil også få beskjed om hvilken inngang de skal benytte.

Biblioteket vil være stengt for inn- og utlån av bøker og opphold, mens kantinen vil være åpen for elevene etter en oppsatt plan. I kantinen vil det være mulighet for å kjøpe enkelte varer og en tar kun imot betaling med bankkort.  Elevene vil få beskjed om å gå utendørs for å gå til kantinen.

Skolen har styrket renholdet av vasker, toaletter, dørhåndtak, brytere og overflater. Vi vil ha tilgjengelig desinfeksjonsmiddel i alle verksteder / rom som skal benyttes. I enkelte utdanningsprogram er det kjøpt inn hansker og vi har tilgjengelig engangshansker. Det vil henge synlige plakater med smittevern – tiltak, som alle må følge.

For å ivareta smittevernet vil elevene måtte:

 • Være hjemme ved sykdom
 • Vaske hendene ofte
 • Bruke desinfeksjonsmidler
 • Holde avstand til hverandre
 • Unngå deling av utstyr som ikke er nødvendig
 • Vaske felles utstyr
 • Unngå å ta på ting
 • Følge skolens regler for hvor de kan oppholde seg

Les også Smittevernregler ved oppstart (PDF, 38 kB) fra Rogaland fylkeskommunen

Elevene kan benytte skoleskyss som skal gå som normalt. Dersom en har anledning så anbefales det å gå eller sykle til skolen.

For detaljert informasjon om plan for den enkelte klasse og hvilken inngang som skal benyttes, vises det til klassens vanlige informasjonskanaler (It’s learning, Teams, Facebook).

Vi gleder oss til å møte elevene igjen, selv om vi fortsatt skal holde god avstand.

Dersom dere har spørsmål, ta kontakt med din kontaktlærer, avdelingsleder eller rektor.

 

Vennlig hilsen

Solveig Rossebø Kalstad
Rektor Haugaland vgs

 

 

Tidligere informasjon

Her er viktig informasjon om hvordan vi skal forholde oss til at skolene er stengt for ordinær undervisning. Først av alt er det viktig å presisere at elevene vil få opplæring via digitale hjelpemidler og at det forventes at elevene er tilgjengelige for opplæring i den tiden de vanligvis ville hatt opplæring. 

Det er bestemt at skolene skal følge vanlig timeplan fordi det er ønskelig å ha en fast struktur på uken. Det betyr at alle faglærere vil ha klar undervisning på det tidspunktet klassene skulle hatt faget. Det vil bli vanskelig å gjennomføre undervisning i samtid, da vi tror det vil by på tekniske utfordringer. Undervisningsoppleggene vil derfor noen ganger kunne gjøres på andre tidspunkter. Lærerne vil være tilgjengelig for veiledning og spørsmål når dere er satt opp med undervisning. 

Lærerne deres vil legge ut informasjon til dere om hva dere må gjøre, og dere må ha kontakt med lærerne dere via digitale hjelpemidler. Dere vil finne informasjonen der dere vanligvis får den. For noen betyr det It’s learning og for andre betyr det Teams. Elever som er i grupper på studiesenteret vil få opplæring digitalt av læreren de har på studiesenteret.

Hvordan vi skal forholde oss til fraværsføring, vil det komme informasjon om i løpet av neste uke. Jeg vil uansett minne om at det er viktig at alle elevene jobber med de oppgavene dere får av lærerne. For at lærerne skal kunne gi standpunktkarakterer må de ha vurderingsgrunnlag og lærerne vil informere om hva som inngår i vurderingsgrunnlaget.

Elevene må melde fra til sin kontaktlærer ved sykdom.

Dørene på skolen er låst men dere kan kontakte oss på mail eller telefon. Administrasjonen vil være betjent mellom kl.08.00 og 15.30.
Skolens telefonnummer er 52 86 56 00

Rektor eller stedfortreder vil også være til stedet på skolen og avdelingslederne er tilgjengelige på telefon og mail. Dere finner en oversikt over kontaktinformasjon til avdelingslederne her:

Sosialrådgivere og You-rådgiver vil også være tilgjengelige på mail eller telefon.

Skolehelsetjenesten i Haugesund kommune bistår nå med smittevern. Alle avtaler de neste to ukene hos helsesykepleier er avlyst ute i skolene. Elevene vil få informasjon, og det vurderes hvem som får tilbud om telefonkonsultasjoner. Det planlegges drift på helsestasjon for ungdom fra neste uke med telefon- og mailkontakt. Åpningstid blir daglig (mandag-fredag) fra kl.08.00 – 15.30.

Vi må alle gjøre vårt beste for at dette skal bli bra. Håper på velvilje fra alle og at vi alle hjelper hverandre.

Hilsen rektor.

 

 

Elever og fravær

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020. Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående.

udir.no

 

Aktivitetsdagen - 17.03.20

Vi har valgt å avlyse aktivitetsdagen som vi hadde planlagt tirsdag 17.mars.  Det er flere som spør hvorfor vi avlyser aktivitetsdagen, samtidig som vi kan være på skolen med mange mennesker samlet.

Helsemyndighetene har sagt at skoler skal holdes åpne, men at vi må gjøre tiltak for å redusere smittefaren.

Ved en aktivitetsdag vil vi samle store grupper elever på et sted, mens vi på skolen i stor grad er oppdelt i klasser. Å være 50 personer i samme buss til Hordadalen kan betyr økt smittefare. Vi mener derfor at aktivitetsdagen kan føre til økt smittefare, noe vi ønsker å unngå.

 

Kantinen

Det blir gjort forløpende vurderinger av tiltak knyttet til matservering i kantinen for å forebygge og redusere fare for smitte. Tiltak kan bli raskt innført, og betyr at det kan bli endringer i tilbud og rutiner for servering. Vi har f.eks valgt å stenge salatbaren i dag (onsdag 11.03.20).  Følg informasjon og råd som gis i kantinen.

Kantinen vil innføre forebyggende rutiner og ekstra renhold i forbindelse med servering av mat.

Følg rådene for god håndhygiene og vis hensyn når du forsyner deg.

 

Renhold

Det er innført ekstra renholdstiltak for å forebygge og redusere fare for smitte.

Håndsprit skal være tilgjengelig på utvalgte steder, og vi vil øke antall spritbeholdere innen kort tid. Det kan etter hvert gå tomt for håndsprit, men foreløpig har vi nok.

 

Hygiene

Vi vil minne om at håndhygiene er svært viktig og at alle tenker seg om angående håndhilsing, klemming eller det å være nær andre personer. Tenk også over at en ikke trenger å ta i rekkverk eller andre gjenstander som mange tar i.

 

Skoleturer

Opplæringsdirektøren har bestemt at det ikke skal gjennomføres skoleturer inntil videre. Det betyr at alle planlagte turer er avlyst. 

 

Til toppen