Hjemmeskole, smittede elever og oppfølging fra skolen.

Ifølge lokal koronaforskrift for kommunene på Haugalandet ble de videregående skolene fysisk stengt i perioden 12.-26.mars. Her kommer litt informasjon om hjemmeundervisning og hva skolen gjør når vi får beskjed om elever som er smittet. 

Hvordan fungerer hjemmeundervisning? 

Da skolen ble stengt fra fredag 12.mars, medførte det at alle klassene, med unntak av de tilrettelagte klassene, får hjemmeundervisning. Her kommer litt informasjon til foresatte om hva det innebærer: 

  • Vi følger vanlig timeplan.  
  • Elevene møter til videomøte på teams når timen starter. 
  • Alle må ha på video og lyd i starten av timen. 
  • Lærerne er tilgjengelige i videomøtet hele økta, selv om elevene får oppgaver å jobbe med. 
  • Det er nå mulighet for å lage “grupperom” i videomøtene slik at elevene kan diskutere i grupper. 
  • Lærerne skal koordinere slik at den totale arbeidsmengden blir passelig. 
  • Det føres fravær / oppmøte i alle timene. 

Det er viktig at alle elevene deltar i den digitale undervisningen. Selv om vi mener at den beste læringen foregår når vi får ha fysisk oppmøte, så vil vi gjøre det beste ut av denne situasjonen. Det er derfor viktig at vi ikke “mister” noen elever i denne perioden. 

Elever som har spørsmål, som mister motivasjon, eller som en eller annen grunn ikke klarer å følge undervisningen, har vi bedt om å ta kontakt umiddelbart. Elevene eller foresatte kan kontakte elevens kontaktlærer, avdelingsleder, rådgiver, faglærer eller rektor. Alle vil hjelpe dere. 

Skolens elevoppfølgingsteam vil ha kontinuerlig vurdering om vi kan tilrettelegge ekstra for elever med særlige behov. Det innebærer at vi kan tilby noen elever hjelp på skolen ved behov. 

Skoleskyssen kjører som vanlig for de få elevene som skal på skolen. 

Elever som skal i bedrift i faget YFF, vil kunne gjennomføre denne praksisen såfremt opplæringsbedriften er åpen og kan ta imot eleven. På Vg2 helsefag har vi fått beskjed om at de ikke kan ta imot elevene nå, og vi vil prøve å få til denne utplasseringen på et senere tidspunkt. 

 

Hva skjer når vi får beskjed om elever som er smittet? 

Dersom en elev er smittet, tar smittevernkontoret kontakt med skolen. Vi bistår i smittesporingsarbeidet ved å finne ut hvilke klasser / elever / ansatte som kan ha vært eksponert for smitte. Deretter arrangerer vi et videomøte med de som er definert som nærkontakter. En fra smittevernkontoret (enten smittevernlege eller helsesykepleier) informerer og elevene får stille spørsmål. Etterpå blir informasjonsskriv delt med elevene på teams. Skolen er behjelpelige med spørsmål elevene har i etterkant av informasjonsmøtet. 

Informasjonsskrivet inneholder informasjon om hva nærkontakter og deres husstandsmedlemmer skal gjøre. Nærkontaktene skal gå i karantene på ca 10 dager og de skal teste seg to ganger. Husstandsmedlemmene til nærkontaktene må gå i “ventekarantene”, dvs at de må være i karantene til resultatet på første test foreligger. 

Bakgrunnen for at så mange må i karantene, er at en tror det er det britisk muterte viruset. Dette er ekstra smittsomt, dog kan det se ut til at ungdommer er mindre smittsomme enn voksne. Ungdommene får ofte milde symptomer, og det kan derfor være vanskelig for dem å skjønne at de kan være smittet. For de fleste ungdommene er det ikke farlig.

Til toppen