YFF (praksis) og stengte skoler

Klikk for stort bilde Til våre gode samarbeidspartnere for praksisutplassering.

Som dere vet, så har kommunene på Haugalandet nylig vedtatt en forskrift om forebygging av koronasmitte. Det medfører stengte skoler fram til påske, men heldigvis går det fortsatt an å drive undervisning, De typiske skolefagene gjennomføres via digital undervisning, mens faget YFF (praksis) går som normalt.

Forskriften om forebygging av koronasmitte som nylig ble vedtatt, har følgende formål:

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å hindre eller begrense smitte av koronaviruset (SARS-CoV-2) gjennom forholdsmessige tiltak.

 
Forskriften sier videre:
 

§ 7 Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler, videregående skoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter slik at undervisningen skjer digitalt.

 

Det er alstå skolens lokaler som er stengt, mens opplæring foregår for fullt. Dette betyr at elever kan gjennomføre YFF på arbeidsplassen, så lenge gjeldende arbeidsplass ikke er stengt eller har andre grunner til ikke å kunne ta imot elever. Disse føringene gjelder for alle videregående skoler i hele fylket.

Vi takker for godt samarbeid i en krevende situasjon.

Til toppen