Visma InSchool (VIS) innlogging og tilgang for foresatte

Skolene i Rogaland fylkeskommune bruker det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole. ... 

Målet med VIS er å legge til rette for og møte skolens framtidige behov ved å:   

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen   
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet   
  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt   
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på 

 

Hvordan logger jeg inn?  

Foresatte kan foreløpig ikke bruke VIS-appen, de må bruke en nettleser, helst Google Chrome. Her må de logge inn med et av valgene under ID-porten. Av hensyn til sikkerheten må dette gjøres hver gang du logger deg inn.   Når du bruker ID-porten, kan du velge om du vil logge deg inn med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides. Husk at du må logge inn hver gang du bruker systemet. Det er hensynet til sikkerhet som er grunnen til det.   

Innlogging VIS – Haugaland vgs 

 

Hva får du tilgang til som foresatt?  

Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år får tilgang til:

  • Egne kontaktopplysninger
  • Timeplan
  • Historikk (oppsummert fravær, halvårs-, standpunkt- og eksamenskarakterer, samt om eleven har skiftet skole eller avbrutt utdanningen)
  • Læreplan

Foresatte til elever over 18 år får ikke automatisk tilgang til informasjon i systemet. Det er eleven selv som gir og godkjenner tilgangen til foresatte i VIS. Eleven kan gi foresatte tilgang til punktene over. Husk at samtykke må leveres først.

Les her for mer informasjon om VIS

Til toppen