Ungdata-undersøkelsen

I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Rogaland blant elever på videregående skole. 

Undersøkelsen skal gjennomføres her på Haugaland vgs uke 11. Målet med undersøkelsen er å få en oversikt over hvordan du som ungdom har det under oppveksten i dag, hensikten er å bruke kunnskapen i kommunene til å gjøre oppvekstsituasjonene bedre.

Undersøkelsen er frivillig og den gjelder for elever som er under 20 år.

Informasjon til foresatte (PDF, 191 kB)

Til toppen