Står du uten læreplass? les her

Klikk for stort bildeDersom du avslutter VG2 yrkesfag i disse dager og ikke har fått læreplass enda, så finner du her informasjon om hva som skjer videre i prosessen. Informasjonen kan være nyttig både for elever og foresatte.

Ifølge skolens opplysninger er det for tiden flere av våre elever på Vg2 yrkesfag som ikke har fått læreplass. På bakgrunn av dette ønsker vi derfor å orientere om hva som skjer videre.  

Søkere med opplæringsrett (ungdomsrett/voksenrett) som ikke har fått tilbud om læreplass eller skoleplass i løpet av august måned vil få tilbud om alternativ Vg3 i skole.

Alternativ Vg3 i skole er et yrkesrettet fagopplæringstilbud. Opplæringen skal være mest mulig praktisk tilrettelagt og kan forgå på skole, bedrift eller i kombinasjon skole og bedrift.  Opplæringen varer i 12 måneder og avsluttes med fag, svenne – eller kompetanseprøve.

Dette Vg3 tilbudet blir tilsendt per e - post og SMS til eleven fra seksjon for fag – og yrkesopplæringen. Elevene må svare skriftlig innen fristen for å komme med i dette opplæringstilbudet. Det er obligatorisk å takke ja eller nei til Vg3 i skole. I samme brev inviteres det og til et informasjonsmøte for elever og foresatte i slutten på august.

Dersom eleven takker nei, eller ikke svarer på dette tilbudet frasier eleven seg retten til opplæringstilbud fra Rogaland fylkeskommune skoleåret 2020/21.

Organisering og oppstart av Vg3 opplæringstilbudet kommer først i gang når fylket har oversikt over hvor mange som takker ja til dette tilbudet. De fleste Vg3 opplæringsløp kommer i gang i løpet av oktober/november måned.

I løpet av august måned kommer vi til å kontakte elevene som står uten læreplass eller annet tilbud. De vil bli tilbudt individuelle og felles samlinger inntil et Vg3 tilbud kommer i gang.

NB! Dersom eleven takker ja til skoleplass i løpet av sommeren faller tilbudet om alternativt Vg3 i skole bort.

Har dere spørsmål så ta kontakt med oss undertegnede.

 

 Med vennlig hilsen

 

Anne Katrine Kongshavn                                                                                              

Yrkes – og utdanningsrådgiver                                                                                                     

E – post anne.katrine.kongshavn@skole.rogfk.no                   

Telefon dir. 52 86 56 14                                                            

 

Mona Eritsland    

Sosialrådgiver   

E – post mona.eritsland@skole.rogfk.no

Telefon dir. 52 86 56 46 

Til toppen