Skoleskyss - smittevern og skolestart

Klikk for stort bilde Koronapandemien er dessverre ikke over og det er fremdeles svært viktig å holde fokus på smitteverntiltak.

Helsedirektoratet publiserte 02.07.20 oppdatert nasjonal veileder for smittevern i kollektivtransport

Info om skoleskyss:

  • De reisende kan sitte skulder ved skulder, men ikke ansiktet til ansikt.
  • Fremdørene i bussene vil fremdeles være stengt og første seterad vil være avsperret.
  • Elevene kan enten sitte sammen med elever fra samme klasse, eller sammen med søsken.
  • Håndhygiene er fremdeles svært viktig for å hindre smittespredning.
  • Det vil ikke være mulig for elever uten skyssrett å følge skoleskyssen, selv om de har gyldig reisebevis.

For mer info kan en lese smitteveileder for kollektivtransport: 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-kollektivtransport-covid-19

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å gå eller sykle til skolen

Til toppen