PC ordning

 PC-ordningen starter opp igjen 16. juni.

Elever som går Vg1 første gang i offentlige videregående skole i Rogaland og har ungdomsrett, kan benytte ordningen én gang fram til fristen 30. november

Spesielt for Haugaland videregående:

Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM) anbefaler vi Windows basert PC.

Alle andre programfag kan velge operativsystem etter eget ønske (MERK ikke chromebook).

Les mer om PC-ordningen

Til toppen