Informasjon vedrørende nye retningslinjerfor håndtering av Covid-19

 Testing kan i noen tilfeller erstatte smittekarantene for barn og unge.  Barn og unge under 18 år som er i smittekarantene kan fra 16. august 2021 gå over på ordningen med unntak fra smittekarantene ved testing. Det er opp til lokale helsemyndigheter å beslutte hvordan testregimetskal gjennomføres, hvor mange tester som skal tas, og på hvilke dager testene skal tas.

En typisk situasjon hvor dette fritaket kan gis, er ved smitte i en skoleklasse/barnehageavdeling, eller for eksempel på en fritidsaktivitet. Vanligvis vil dette bety testing 2 eller 3 ganger i løpet av en uke. Barna kan da,i noen situasjoner,fortsette å gå på skolen/barnehagen, selv om de har vært i nærkontakt med en smittet person. Ved smitte innad i egen husstand/familie/nær omgangskrets gjelder ikke dette fritaket og barna må da i karantene som før.

Blir det påvist smitte innad i en klasse/gruppe, vil foresatte få beskjed. Er det barn som er under ulike test-regimer som følge av nærkontakt med en smitte utenfor skolen/ barnehagen, vil man vanligvis ikke opplyse om dette.Situasjoner som for foresatte og andre kan virke helt like kan oppleves å bli håndtert på ulike måter. Et eksempel på det kan være at en klasse må i karantene,mens en annen får beskjed om åteste seg på bestemte datoer. I alle tilfeller er det viktig at skriftlig og muntlig informasjon somgis fra smittesporingsteametfølges nøyaktig. De sitter på mer informasjon enn utenforstående,og gjør konkrete risikovurderinger fra situasjon til situasjon. Løsningene som velges kan derfor også bli ulike.

Selv om mange av oss er vaksinertemå vi fortsatt opprettholde enkelte smitteverntiltak. Vi må fremdeles teste oss for å unngå utbrudd.Barn og voksne bør ha lav terskel for å teste seg ved symptomer,og alle skal fremdeles holde seg hjemme dersom de er syke.

Til toppen