Hele Rogaland rydder

Torsdag 28. april er det NRK dugnaden Hele Rogaland rydder.
2KDA er opptatt av klima og miljø og ønsker et nærområde fritt for søppel i gatene. Mottoet til ryddedugnaden er Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Det har 2KDA vist i dag. De har ryddet aktivt i 2 timer og plukket drøyt 35 kg søppel. Mesteparten av søppelet bestod av plast og papir, men de fant også hjulkapsler, noen leker og litt trevirke. Takk for god innsats
Til toppen