Fraværsregler skoleåret 2021-22

Fra og med 4.november 2021 gjeninnføres unntaksreglene for fraværsføringen som gjaldt før 11.oktober 2021.

Reglene som gjelder ut skoleåret 2021-2022 er som følger: - Fravær av helsegrunner skal ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis. - Fravær av helsegrunner skal ikke regnes opp mot fraværsgrensen. - Elever under 18 kan dokumentere fravær av helsegrunner med melding fra foresatte. - Elever over 18 kan dokumentere fravær av helsegrunner med egenmelding.

Alt fravær av helsegrunner skal føres med koden «R» i VIS. Fraværet vil da bli unntatt fraværsgrensen og ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis.

Unntaket som nå gjeninnføres vil gjelde for alt fravær av helsegrunner dette skoleåret. Det betyr at det også vil gjelde for det sykefraværet elevene har hatt fra 11. oktober og frem til og med 4. november. For fravær av helsegrunner i denne perioden godtas derfor både legeerklæringer for de elevene som har skaffet det, men også egenmeldinger og foreldreerklæringer.

Med «fravær av helsegrunner» menes alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Fravær knyttet til for eksempel beinbrudd eller psykisk sykdom er også omfattet. Ettersom enkelttimer/timefravær også er omfattet, vil det også gjelde time hos psykolog, kiropraktor, eller lignende. Covid-19-relatert fravær som testing regnes også som «fravær av helsegrunner».

Til toppen